جایگاه بحث مضمونی نسبت به بحث صدوری
30 بازدید
محل نشر: پژوهش های اصولی » پاییز 1386 - شماره 7 (20 صفحه - از 85 تا 104)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علیرغم اینکه فهم مضمون احادیث با توجه به محکمات کتاب و سنت و بررسی‌ موافقت و یا مخالفت با آن از اهمیت بیشتری نسبت به بحث از حجیت صدور و شرایط آن برخوردار است در میان تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در مورد احادیث‌ ائمه معصومین،شناخت طرق و اسانید روایات و بررسی شرایط حجبت صدور از جایگاه والاتری برخوردار بوده است.که البته به اعتقاد نگارنده این پدیده در عصر حاضر دامن‌گیر بسیاری از علوم نقلی مانند فقه،تفسیر و کلام نیز شده است. در این مقاله ضمن ریشه‌یابی این پدیده بیمارگونه،شرایط،ضوابط و قیود بحث از مضمون و حجیت آن در احادیث مطرح می‌گردد. واژگان کلیدی: صدور،حجیت،صحت،مضمون.